საკონტაქტო ნომერი:591 00 55 22

საკონტაქტო ელ-ფოსტა:

ჩვენ შესახებ

ვებ გვერდი  მომხმარებელს საშუალებას მისცემს მარტივად და ერთიან სივრცეში მიიღოს სრული ინფორმაცია მხოლოდ საქართველოში წარმოებული ქართული პროდუქციის და მწარმოებელი კომპანიების საკონტაქტო ინფორმაციის შესახებ.

ვებგვერდი “საქართველოში” ეს არის:

  • ინფორმაციის წყარო, რომელიც იძლევა ზუსტი ინფორმაციის მიღების საშუალებას ქართული საწარმოების შესახებ, რომელთა საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს წარმოება;
  • მწარმოებლებს და მომხმარებლებს შორის დამაკავშირებელი ხიდი;
  • საქართველოში არსებული მწარმოებლების და მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის ცნობადობის ზრდა;
  • მომხმარებლის ინფორმირების გაზრდილი შესაძლებლობა;
  • სოლიდური სარეკლამო ინსტრუმენტი;